دلنوشته

شک موهبتی رعب آور

جمله هایم ته می کشد . فکر می کنم بس باشد  . می خواهم آن ها را نشر دهم اما سوالات و حس های مختلف بر من هجوم می آورند . این حال همیشگی من به هنگام بارگذاری محتوایم است . حسی واقعی که بی رحمانه می پرسد : آیا چیز به در بخوری از […]

اینترنت مرهمی بر حوصلگی !

  بر من خرده نگیرید : از ادما هایی که سرشان در گوشی است وحشت می کنم این عنوان مقاله الیور ساکس عصب شناس ، نویسنده ، در سایت ترجمان است مقاله این چنین شروع می شود : سردمداران شرکت های فناورانه همیشه از چیزهایی می گویند که محصولات جدید به زندگی ما اضافه میکند. […]

نامه ای به خودم

می خواهم از این لحظه به بعد معمولی باشم بیهوده ،گاهی هپلی ، ساده، بی فکر ،زود باور با تصورات ابلهانه ،َبَدوی ،بازیگوش چهره ای معمولی ،با لبانی باریک و بدون ژل  با موهای مشکیِ فابریک نوجوانی ، که انتهایشان همیشه موخوره داشت ، دلم ابروهای برنداشته می خواهد …. دوس دارم گاهی به خودم […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز