گم کرده ای خاکستری …

در روزهای پرشتاب زندگی ام چیزی کم است ! چیزی که عاشقانه به آن دل ببندم . و با جاری شدنش در لحظه های زندگی ام لبخندِ امید بر لبانم بنشیند . چیزی می خواهم که آن را با تمام سلول های بدنم طلب کنم . صبح ها برای انجام دادن یا بودن با آن […]

پیچیدگی های زنان

۱٫ موضوعِ زنان همیشه چالش برانگیز است ، نه از بابِ نگاه جامعه به آن ها یا چالش هایی که به خاطر جنسیتشان دارند ، بلکه از جهت ذاتِ اسرارآمیز و گاها پیش بینی نشده ی آن ها ! پیچیدگی هایی که نوشتن درباره شان را به مراتب سخت تر می کند . وقتی می […]

آن روی افسردگی !

بعضی روزها ،نه خسته ای نه سرحال ، نه غمگینی نه شاد ، نه پای ماندن داری نه رفتن ، نه غرق فکری نه بی دغدغه ، نه در حالی نه در آینده ، نه ناامیدی نه امیدوار ، نه مرده ای نه زنده ، همان روزهایی که حوصله ی خودت را هم نداری ! […]

شک موهبتی رعب آور

جمله هایم ته می کشد . فکر می کنم بس باشد  . می خواهم آن ها را نشر دهم اما سوالات و حس های مختلف بر من هجوم می آورند . این حال همیشگی من به هنگام بارگذاری محتوایم است . حسی واقعی که بی رحمانه می پرسد : آیا چیز به در بخوری از […]

جدایی از خویشتن !

  به تصاویر مدل های اینستاگرامی نگاه می کنم ، دلم شور میزند … چه قدر من با آن رویایی ها فاصله دارم ، زنانی که مرز زیبایی را جابجا کرده اند . آن هایی که استفاده از محصولات جدید را مدام از طریق تبلیغات به ما گوشزد می کنند . همان محصولاتی که به […]

احساس رضایت

ذهنم را جمع و جور می کنم . باید دستی به سر و روی روانم بکشم  ، همان خانه تکانی روانی را می گویم . دغدغه ی دیگری که آن را چشیده ام ، انتخاب می کنم . شاید بهتر باشد بگویم مسیله ای که تمام ساعات روز با تمام کرختی اش مرا به خود […]

کمال طلبی ، درد مشترک !

کمال طلبی منفی دردی فراگیر در جامعه که گویی پیر و جوان نمی شناسد ! دردی واگیردار که در تاروپود همه رخنه کرده است و چون از آن پاداش دریافت می کنیم ، هیچ گاه به آن به دید منفی  نگاه نمی کنیم . این مسیله در جامعه امروزی که بر مبنای موفقیت و دستاورد […]

احساس حقارت زنان از کجا نشات می گیرد؟

  همه می گویند آن قدیم ها چه قدر خوب بود ، آدم ها زمین تا اسمان با برخی حیوان های انسان نمای الان فرق داشتند ! بیشتر هم را می فهمیدیم . خانه ی مادر بزرگ جولان می دادیم و در شکم صاحاب مرده مان غذا های مامان پز می ریختیم . حتی غذاها […]

چرا زنانگی عنصری مهم و فراموش شده است؟!

چرا زنانگی عنصری مهم و فراموش شده است؟!   من هم مثل خیلی از زنان دیگر ، بعد از کار کردن و وارد شدن به دنیای مردانه این روزگار ، دچار سوال های اساسی و عجیب غریب شدم . سوال هایی مثل طوفان های استوایی . همان هایی که نمی دانی از کجا پیدایشان می […]

داستان درمانی با کمی زنانگی

دغدغه ی من زنانگی از دست رفته ام  است .  موضوعی خاموش در روانم که به تازگی برایم شاخ و شانه می کشد و  فقدان زنانگیم را به من یاداوری میکند . نمی دانم این موضوعی کلیشه ای است یا نه ؟ یا واکنش شما با دیدن تیتر چیست ؟ شاید با دیدن تیتر به […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز