دلنوشته

زنی در بند …

حکایت عجیبی ست نسخه هایی که برایمان می پیچیند . تک نسخه هایی که به زعم ان ها برای همه مان جواب می دهد !

ادامه مطلب »
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز